Rååcast

En podcast om vattenfrågor som produceras av Rååns vattenråd. Programvärd är Rååns vattenrådskoordinator Daniel Graf. Råån är en liten å i Nordvästra Skåne. Rååns avrinningsområde är en av Sveriges minsta. Rååns dalgång som formats av en isälv är Natura 2000 område med höga naturvärden samtidigt består 80% av avrinningsområdet av jordbruksmark. Rååns vattenråd har arbetat sedan 1990 för att bekämpa övergödning och förbättra den ekologiska statusen i ån. Med denna podcast vill vi informera allmänheten om vårt arbete med att anlägga våtmarker, tvåstegsdiken, biotopförbättringar med mera. Mer finns att läsa på vattenrådets hemsida: https://raan.se/

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Friday Sep 16, 2022

I den här podcasten pratar jag med Lars Törner som nyligen lämnade sitt uppdrag i vattenrådet efter många år om vattenrådets historia och jordbrukets perspektiv på vattenvård. 

Monday Apr 04, 2022

John Strand -Rådgivare på Hushållningssällskapet och projektledare till LIFE-Goodstream är med oss och berättar om projektet. Kan vi effektivt jobba mot övergödning genom att ta ett helhetsgrepp om en hel å? Går det att nå god ekologisk status. Kan vi öka den biologiska mångfalden samtidigt? Vilka nyttor kan markägarna få av en våtmark.
I ett något längre avsnitt av Rååcast försöker vi svara på dessa frågor.

Thursday Mar 10, 2022

Andra gästen på Rååcast är Anna Olsson vattenplanerare i Helsingborg stad och tidigare vattenrådssamordnare för Höje å och Kävlinge å i Lund. Anna har även vunnit Hav och vattenmyndighetens vattenpris Sjöstjärnan 2015. 

Wednesday Jan 26, 2022

Claes Nihlén gäster Rååns vattenråds allra först Rååcast och vi pratar om vattenvård i allmänhet och Rååns vattenråd i synnerhet. 

Image

Rååcast - Rååns vattenråds podcast

Rååns vattenråd arbetar för att förbättra statusen i Råån i Nordvästra Skåne.  Med denna podcast vill vi informera allmänheten om vårt arbete i Råån och vattenvårdsarbete i stort i Sverige. Rååns vattenrådskoordinator Daniel Graf intervjuar olika personer som är engagerade i vattenfrågor.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822