Thursday Mar 10, 2022

Anna Olsson- vattenplanerare och vattenprisvinnare

Andra gästen på Rååcast är Anna Olsson vattenplanerare i Helsingborg stad och tidigare vattenrådssamordnare för Höje å och Kävlinge å i Lund. Anna har även vunnit Hav och vattenmyndighetens vattenpris Sjöstjärnan 2015. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013