Monday Apr 04, 2022

John Strand -Rådgivare på Hushållningssällskapet och projektledare till LIFE-Goodstream

John Strand -Rådgivare på Hushållningssällskapet och projektledare till LIFE-Goodstream är med oss och berättar om projektet. Kan vi effektivt jobba mot övergödning genom att ta ett helhetsgrepp om en hel å? Går det att nå god ekologisk status. Kan vi öka den biologiska mångfalden samtidigt? Vilka nyttor kan markägarna få av en våtmark.

I ett något längre avsnitt av Rååcast försöker vi svara på dessa frågor.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013